BULI DA A BENVIDA AO NOVO CURSO

E xa nos poñemos en faena. Para comezar Buli quere facer públicos os resultados da enquisa realizada a finais do curso pasado na que se preguntou a toda a comunidade escolar polo seu Buli favorito. E aí tendes os resultados. Parece ser que o lado escuro de Buli foi o máis apreciado... Je, je, je.

Comentarios